LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים רוסיה תעמולה

רוסיה – קופים בדמות חתן וכלה יהודים בקרקס במוסקבה

Share
מקור:

באחד הקרקסים המדוברים במוסקבה, במהלך אחת ההופעות דימו המשתתפים “חתונה יהודית”, כשהשחקנים הראשיים הם ארבעה קופים בדמות החתן והכלה והוריהם.

מקור:
http://www.ynet.co.il/