LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בולגריה חילול

בולגריה – בית הכנסת ב- Burgas הוצת

Share
מקור:

דלתות בית הכנסת בעיר Burgas הוצתו ע”י אלמונים. מכבי האש שהוזעקו למקום כיבו את האש ונזק מועט נגרם לבית הכנסת.

במקביל הועלה באש בניין הקהילה היהודית “שלום” בעיר.