LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – התנהגות פוגעת

Share
מקור:

זמן קצר לאחר שעזב הקהל את בית הכנסת ב-Radlett, Hertfordshire, חלף במקום רכב
ואיש צעיר צעק “יהודי” לעבר האנשים שנשארו מחוץ לבית הכנסת. כמו כן נזרק בקבוק פלסטיק אך לא פגע באנשים שנשארו.

מקור:
www.thecst.org.uk/