LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – התנהגות פוגעת

Share
מקור:

גבר שחור, לבוש בתלבושת ערבית מלאה, נכנס לבית הכנסת בלונדון והתיישב. דווח שהוא נעמד במהלך הדרשה ואמר:


“אני כאן כדי להעניש את הלא-מאמינים” “אני התאסלמתי לאחרונה וחובתי להמיר את דתם של האנשים הללו לאיסלם, זהו מסר מאלוהים”.

מקור:
www.thecst.org.uk/