LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – אי-מייל פוגעני

Share
מקור:

אי-מייל פוגעני נשלח אל המקום. כותרת המייל הייתה “יהודים עשו את 911 ואת כל המלחמות בעולם ואת תקופות השפל ואת הנשיא הלא-חוקי שלכם”. צורף גם תצלום פוגעני שניתן לקשור אותו להכחשת השואה.

מקור:
www.thecst.org.uk/