LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – התנהגות פוגעת

Share
מקור:

הקורבן הזמין מהנדס של British Gas לביתו ב-
Cheadle

 לבדיקה שנתית של מערכת החימום המרכזית שלו. המהנדס החל את השיחה עם הקורבן בשאלה אם הוא חושב ש”לאנשים בני דתו יש יותר מדי כוח והשפעה בעולם” ו”מדוע זה כך?” הקורבן ניסה למתן את המהנדס כדי שלא להיכנס איתו לויכוח. המהנדס המשיך להשמיע הערות מעליבות על השואה, עד שהוא ביקש ממנו לעזוב.

מקור:
www.thecst.org.uk/