LOADING

Type to search

אירוע אלים אירועים אנטישמיים בריטניה

בריטניה – אלימות קיצונית

Share
מקור:

הקורבן הותקף בפארק ב-
Maidenhead, Berkshire

 על ידי שני גברים שחרטו צלב קרס על גבו. ההנחה הראשונית הייתה שהפושעים התקיפו את הקורבן לאחר שהבינו שהוא יהודי. המשטרה הופיעה ועצרה את הפושעים בגין פגיעת גוף גזענית חמורה ביותר.

מקור:
www.thecst.org.uk/