LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – התנהגות פוגעת

Share
מקור:

הקורבן יצא עם משפחתו מהכניסה האחורית של בית כנסת ב-
Hale Barns, Cheshire

 לאחר התפילה. כאשר המשפחה עברה ליד קבוצת עובדי שירות קהילתי שעמדה וצבעה באותה עת
גדר במקום סמוך, צעקו חלק מאנשי הקבוצה “AJEW AJEW”, כאילו הם מתעטשים.

מקור:
www.thecst.org.uk/