LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – התנהגות פוגעת

Share
מקור:

הקורבנות, בעלי חזות יהודית, יצאו מפאב ב-
Leeds

. התוקפים עקבו אחריהם עד למכוניתם תוך שהם צועקים לעברם הערות אנטישמיות מעליבות. לאחר מכן אותם תוקפים עקבו אחר הקורבנות במכוניתם במשך זמן רב.

מקור:
www.thecst.org.uk/