LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – התנהגות פוגעת

Share
מקור:

הקורבנות, בעלי חזות יהודית, היו בדרכם לבית כנסת ב-
Barnet

, לונדון, כאשר הגיעו צעירים שרכבו על אופניים על גבי המדרכה וכמעט דרסו את הקורבן ואת אביו. לאחר חילופי דברים צעקו לעברם הצעירים “יהודים מזדיינים שכמוכם, אפים גדולים”. לאחר מכן ירק אחד הצעירים לעבר המדווח.

מקור:
www.thecst.org.uk/