LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – התנהגות פוגעת

Share
מקור:

הקורבן, בעל חזות יהודית, הלך יחד עם שני חבריו לעבר סופרמרקט מקומי ב-
Shenley, Herts

. קבוצה של שלושה צעירים לבנים התקרבה אליהם והחלה לקלל אותם. לא נאמרו הערות אנטישמיות מפורשות אך הקורבנות הרגישו שהסיבה היחידה לכך שהותקפו היא משום שהם בעלי חזות יהודית.

מקור:
www.thecst.org.uk/