LOADING

Type to search

אירוע אלים אירועים אנטישמיים צרפת

צרפת – תקיפת צעיר יהודי

Share
מקור:

קבוצת גברים ניגשו לשני תלמידים ב- Paris. אחד הקורבנות אישר לתוקף כי הוא יהודי, וזה אמר לו “… רק בגלל זה מגיע לך כדור בראש”. לאחר שלקח ממנו את תיקו, הוא הרביץ לו, סטר לו בפניו, הלם באגרופים בכל חלקי גופו, הכה את בטנו באמצעות ברכו, והצליף בגבו בעזרת חגורתו. הוא איים עליו כי יהרוג אותו. הקורבן רותק למיטתו למשך 4 ימים.

מקור:
http://www.spcj.org/