LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים חילול צרפת

צרפת – חילול בית קברות

Share
מקור:

6 מצבות נופצו בבית הקברות היהודי העתיק של Schweheim . לא נמצאו כתובות נאצה בתוך בית הקברות או כל סימנים חשודים אחרים. תלונה הוגשה.

שלושת האחראים לביצוע המעשה, קטינים כולם, נחקרו והוזהרו.

מקור:
http://www.spcj.org/