LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים צרפת תעמולה

צרפת – עלונים בעלי תוכן אנטישמי

Share
מקור:

עלונים בעלי תוכן אנטישמי נמצאו בכביש ב-Bry Sur Marne ליד בניין ציבורי יהודי. העלונים נחתמו על ידי אדם בשם “Adolph Sieghuns” תחת הכותרת “הארגון העממי Celgerick Aryanninck”. העלונים הללו מתארים בהרחבה תיאוריות אנטישמיות המהללות את הגזע הארי וקוראות להשמדת היהודים.

מקור: http://www.spcj.org/