LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים רוסיה תעמולה

רוסיה – המשטרה ב- Ryazan לוחצת על הקהילה היהודית לא לדווח על אירוע אנטישמי

Share
מקור: 


לאחר שבניין הקהילה היהודית במרכז

Ryazan

 

רוסס בצלבי קרס

, המשטרה המקומית מפעילה לחץ על פעילים בקהילה לא להגיש תלונה רשמית.המשטרה הגיעה לאחר יום שלם של התקשרויות ולאחר מכן לחצו לכאורה על פעילים בקהילה שלא להגיש תלונה רשמית.


מקור:

www.ucsj.org