LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים התנכלות צרפת

צרפת – התנכלות ליהודייה

Share
מקור:

לעבר נבחרת ציבור ב-
Arcueil

 הוטחו השמצות אנטישמיות “יעקב, נושא מגן דוד, היא מ….. נרביץ לה בעירייה, לבת ז…” על ידי שני אלמונים אשר ציירו דגל פלסטיני על קיר בית ריק.

מקור:
http://spcj.org/