LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים התנכלות צרפת

צרפת – התנכלות ליהודי

Share
מקור:

בעקבות דין ודברים בין שני נהגי רכב בפריז קרא אחד מהם לעבר השני קריאות אנטישמיות, זאת לאחר שראה מגן דוד תלוי על צווארו: “אני מכיר את הגזע שלך”. לאחר שחזר על דברים אלו, אמר לו הקורבן כי הוא בדרך לבקר את קבר אביו: “היית צריך להיות איתו”.

מקור:
http://spcj.org/