LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים התנכלות צרפת

צרפת – התנכלות ליהודייה

Share
מקור:

חבר של בחורה שהעליבה יום קודם אישה יהודיה ב-
Marseille

, חזר ואיים עליה במילים “אני אנטישמי, אני אשרוף אותך ואת החברים שלך….. אני אשרוף אותך. זה לא בגלל שיש לי קביים שאני לא אעשה כלום”. לאחר מכן הוא ירק על הקרבן. המשטרה התערבה וגבתה עדות משני האנשים.

מקור:
http://spcj.org/