LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים התנכלות צרפת

צרפת – התנכלות ליהודי

Share
מקור:

בעקבות דין ודברים בין שני תושבי אכסניה בפריז, הטיח אדם השמצות אנטישמיות לעבר הקרבן: “היטלר לא סיים את העבודה”. הקרבן ענד מגן דוד.

מקור:
http://spcj.org/