LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים התנכלות צרפת

צרפת – התנכלות ליהודייה

Share
מקור:

לעבר תלמידת תיכון יהודיה בת 17 ב-
Amiens

 נקראו קריאות אנטישמיות “יהודיה מלוכלכת” מצד חבר של בת כיתתה. למחרת, בסביבות השעה 17:00, היא קיבלה SMS ובה הודעה כי חבורה מנסה להיכנס לבית הספר על מנת לחפש אותה.

מקור:
http://spcj.org/