LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים התנכלות צרפת

צרפת – התנכלות לתלמיד יהודי

Share
מקור:

בבית ספר תיכון ב-
Lyon

, סבל צעיר במשך מספר ימים מעלבונות אנטישמיים שהוטחו בו מצד תלמיד אשר אמר “אם היטלר לא סיים את עבודתו, אני אדאג לסיים אותה”.

מקור:
http://spcj.org/