LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים הרשות הפלשתינאית תעמולה

הרשות הפלשתינאית – בכיר פלשתיני: לא היו 6 מיליון יהודים באירופה

Share
מקור:

איש דת בכיר קובע בראיון בטלוויזיה הפלשתינית כי עדות לאופיים הגוזמאי של היהודים היא עצם קביעתם ששישה מיליוני יהודים נספו בשואה. לדבריו מאחר ו“ידוע שבכל יבשת אירופה לא היו שישה מיליון יהודים” הרי שהשואה איננה אלא דוגמה נוספת להגזמות של היהודים לגבי הסבל שנגרם להם.

הדברים נאמרו מפי עבד א-רחמאן עבאד, המזכיר הכללי של ‘מועצת חכמי הדת והמטיפים בירושלים’.

בשידור בטלוויזיה הפלסטינית אמר עבאד כי היהודים הם בעלי “השקפה מתנשאת כלפי האחרים,” ולכן “תרבותם ודתם מחייבות אותם לקיים קשרים בינם לבין עצמם. “עניין זה הוא הסיבה לבידודם ההיסטורי של היהודים בגטאות: היהודים לא אולצו להיות בגטאות, אלא בחרו לבנות סביב עצמם חומות ולחיות בגטאות, על מנת להימנע ממגעים עם הלא-יהודים”, הוסיף.

תכונה זו, שאותה מכנה הדובר “מנטאליות הגטו” איננה אחת מבין תכונות רבות, אלא היא התכונה היהודית המרכזית: “ההיגיון היהודי נשלט על ידי הגטו“.

מקור:
http://reshet.ynet.co.il/


לצפייה בוידאו