LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים התנכלות פינלנד

פינלנד – תקיפת חברי משלחת ספורט ישראלית על ידי גלוחי ראש

Share
מקור:

מאמן וילד ישראלי, חברי משלחת הועד האולימפי בפינלנד, יצאו מאצטדיון האתלטיקה בעיר
Tampere

 לכיוון ההסעה למלון. בזמן ההמתנה להסעה הגיעו שלושה גלוחי ראש, בידם בקבוקי בירה, הקיפו את הישראלים ואמרו להם כי הם “שונאים יהודים”. אחד מגלוחי הראש ניסה לשפוך בירה על ראשו של הילד. השלושה עזבו את המקום לאחר שהמאמן ביקש מהם לעזוב. מאוחר יותר נעצרו השלושה לאחר שהתפרעו במסעדה.