LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – התנהגות פוגעת

Share
מקור:

הקורבן, שנסעה במונית ב-
Barnet

יחד עם בעלה, נפגעה מאוד מהערות אנטישמיות שהעיר הנהג. הנהג אמר: “כל היהודים האלה, הם באים לפה ולוקחים את הבתים, את העבודות ומשתלטים על הכל”.

מקור:
www.thecst.org.uk/