LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – התנהגות פוגעת

Share
מקור:

בעת שהקורבן הועבר באמבולנס לביתו, הוא החל להתווכח עם הנהג על ועידת G20. הנהג אמר את הדברים הבאים: “הבעיה היא שהאנשים ששולטים הם יהודים והם מאמינים בשטן, יהודים מאמינים בלוציפר”.

מקור:
www.thecst.org.uk/