LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – התנהגות פוגעת

Share
מקור:

הקורבן גילה שעל המדרכה מול ביתו ב-
Fallowfield, Manchester

 צוירו מספר צלבי קרס. היו שם כשמונה ציורים שונים. הם צוירו בגיר והיו בגדלים שונים. היה גם ציור
קטן יותר שצויר על פנס הרחוב והמילה “יהודי” נכתבה על המדרכה, גם כן בגיר.

מקור:
www.tecst.org.uk/