LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים ארצות הברית תעמולה

ארה”ב – רוזאן בר התחפשה להיטלר ואפתה עוגיות בדמות יהודים

Share
מקור:
השחקנית והבדרנית רוזאן בר הצטלמה למגזין היהודי “היב” בסדרת צילומים, שבה היא נראית בשפם דמוי היטלר מוציאה עוגיות “גינג’רברד” שרופות מהתנור. העוגיות אמורות לסמל יהודים. על דש בגדה היא אף עונדת צלב קרס .באחד הצילומים, היא מוציאה את העוגיות השרופות מן התנור; בצילום אחר היא נוגסת באחת העוגיות השרופות. הצילומים מלווים בכתבה המכנה את בר “אלת המטבח היטלר” (
Domestic Goddess Hitler
). “אני שמה לב שהיא מתחילה ליהנות”, כותבת מחברת הכתבה. “היא מחקה בהצלחה את הבעות פניו של הפיהרר בהנאה מופגנת, ובעוד היא מוציאה את העוגיות השרופות, “עוגיות יהודי” מהתנור, אני מבחינה בעובדה שבר היא אולי הידוענית האחרונה ששום דבר לא מזיז לה”.


המגזין “היב” ידוע בשל האקצנטריות שלו וגישתו הסאטירית ליהדות ולנושאים אחרים. המגזין מדבר אל הקהל היהודי-אמריקני הצעיר ומתיימר להיות עדכני ו”מגניב”.