LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים קנדה תעמולה

קנדה – ההצעה של ‘הקנדים הפרוטסטנטיים’ (Canadian Protestant) נתפשת כאנטישמית

Share
מקור:

באוגוסט צפויה ‘הכנסייה המאוחדת של קנדה’ (The United Church of Canada) להעלות החלטה במועצה הכללית שלה הקוראת “לחרם כולל על האקדמיה והמוסדות התרבותיים של ישראל, ברמה הלאומית והבינלאומית. ההצהרה תתייחס גם אל ההתקפה של ישראל בעזה בדצמבר האחרון כאל “תזכורת מוחשית לשלטון הגירוש, האלימות והדה-הומניזציה שמפעילה ישראל כנגד הפלסטינים.

על פי ההצעה, ישראל “נבנתה בעיקר על אדמות שעברו טיהור אתני מבעליהן הפלסטיניים“. ההחלטות לגבי המזרח התיכון, שיועלו יחד עם עשרות הצעות אחרות בנושאים רבים, יידונו במועצה ותתקיים לגביהן הצבעה.

דבר זה מצרף את ‘הכנסייה המאוחדת’ לחברה מאוד מפוקפקת אמר Eric Vernon מ’הקונגרס היהודי הקנדי’ לעיתונאי מה-National Post. “חרם, שלילה וסנקציות היוו תמיד נשק בידי אויבי ישראל שניסו להשמידה. אלו מרכיבים של התנהגות אנטישמית בעולם של היום“. Frank Dimant, סגן נשיא של ‘בני ברית קנדה’, אמר שהוא “נגעל” מההצעה.


זוהי מחווה דוחה מצידה של קבוצה דתית. אני מקווה שנוצרים יפנו את גבם להצעה הזו“, אמר.

מקור:
http://jta.org/