LOADING

Type to search

איום אירועים אנטישמיים ארצות הברית

ארה”ב – שני בתי כנסת ואולם חתונה פונו לאחר איומים על פצצה

Share
מקור:

משטרת Deal ו Long Branch נענו לאיום על פצצה בבתי כנסת ב- Park Avenue.

אחד מהם הוא הכנסת של קהילת “אוהל שמחה”, והשני הוא של קהילת “האחים ישראל”, שניהם ב-
Park Avenue in Long Branch

. בבית הכנסת “האחים ישראל” התקיימה באותה עת חתונה ו- 300 האורחים פונו בשקט כאשר המשטרה הגיעה למקום.

כמה מן הנוכחים גם פינו את ספרי התורה מהמקום.