LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים גרמניה התנכלות

גרמניה – נערים תקפו חברים יהודיים לספסל הלימודים

Share
מקור:

התבטאויות אנטישמיות והטרדות מתמשכות מהוות בגרמניה הצדקה להרחקה מיידית מבית הספר. זאת אנו למדים מפסק דין שפורסם ביום חמישי בבית המשפט המנהלי של Baden-Württemberg
ב-

Mannheim

. בעקבותיו, הרחיק מנהל בית הספר שני תלמידים אשר הגיעו בשעות לילה יחד עם קבוצה של נערים אל מול ביתו של תלמיד והטרידו אותו.

בית המשפט המנהלי ביטל בזאת החלטה של ארכאה נמוכה. בשנת הלימודים הבאה, יאלצו שני התלמידים ללמוד בבית ספר אחר. שני הנאשמים בני ה- 17 הביעו יחד עם חבריהם את סלידתם כלפי תלמיד בבית הספר באמצעות דחיפות והטרדות. הם הודו בכך שהתלמיד הותקף בגלל היותו יהודי.

על פי הממצאים של בית המשפט, הם נאספו בחצות, ביום ההולדת ה- 17 של אחד מחבריהם יחד עם אורחים אחרים, מול בית הוריו של התלמיד. היה בכוונתם “להפחיד אותו ולאיים עליו על ידי צעקות ורעש”. אחד משני התלמידים הדליק זיקוק על אדן החלון והשני הטיל את מימיו על סף הדלת וירק לתוך תיבת הדואר. כמו כן השמיעה הקבוצה קריאות אנטי יהודיות.

מקור:
http://www.oe24.at/