LOADING

Type to search

אוקראינה מאבק מאבק באנטישמיות

אוקראינה – הרב מבקש לאסור כניסת ראש העיר האוקראינית למדינות בעולם

Share
מקור:

הרב אברהם וולף, הרב הראשי של אודסה ושל דרום אוקראינה, פנה למספר מדינות בבקשה לאסור את כניסתו של ראש עיריית
Uzhgorod

 Sergey Ratushnyak,
אשר לכאורה תקף בחורה צעירה פעילה במסע הבחירות עבור המועמד המוביל לנשיאות, ולאחר מכן העיר כמה הערות גזעניות והצהרות אנטישמיות.

מכתבו הגלוי נשלח ל חבייר סולנה (Javier Solana), המזכיר הכללי של האיחוד האירופי, אביגדור ליברמן, שר החוץ של ישראל, Sergey Lavrov, שר החוץ של רוסיה, ול- Hillary Rodham Clinton מזכירת המדינה של ארה”ב.

וולף קרא לשרים לשמש דוגמא לאלו “פוליטיקאים אוקראינים שעומדים להשתמש כקלף משחק בזהות היהודית במהלך הבחירות לנשיאות ולפרלמנט הקרובות, פועלים כנגד האינטרסים של המדינה שלנו, כמו גם האינטרסים של כל הקהילה הבינלאומית“.

בה בעת, וולף בירך את פוליטיקאים האוקראינים אשר גינו את ואת הצהרותיו והתנהגותו של Ratushnyak, וכן את החלטתו של התובע העמידו לדין בשלושה סעיפים נפרדים, כולל הסתה לשנאה אתנית, וקרא למנהיגים “לתמוך בתהליכים של חיסול תופעת שנאת הזרים באוקראינה. “

מקור:
http://jta.org/