LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים התנכלות

בריטניה – התנהגות פוגעת

Share
מקור:

צלצול הטלפון בשעות הבוקר המוקדמות העיר משנתם בני זוג יהודים המתגוררים ב-Buckinghamshire. השיחה עברה למענה הקולי ונאמר בה “לכו להזדיין ממזרים יהודים, חזירים יהודים מזוינים”.

מקור: www.thecst.org.uk/