LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – התנהגות פוגעת ב- Manchester

Share
מקור:

קבוצה של ילדים באוטובוס ציבורי ב-Manchester פתחה בצעקות לעבר גבר בעל חזות יהודית מובהקת. הוא שמע בבירור את המילים ‘יהודי’ ו-‘בוא הנה יהודי’ כמה פעמים. הם גם זרקו לעברו קרעי נייר. הקורבן סיים לדבר בטלפון וירד לקומה התחתונה של האוטובוס כדי לדווח לנהג. הילדים התבקשו לעזוב את האוטובוס.

מקור: www.thecst.org.uk/