LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה תעמולה

בריטניה – תעמולה אנטישמית ב- Manchester

Share
מקור:

חומר אנטישמי וספרות העוסקת בהכחשת השואה התקבלו במשרדו של הקורבן באוניברסיטה ב-Manchester.

המכתב היה רצוף התלהמות אנטישמית, כולל הכחשת השואה. הביטויים “קונספירציה יהודית קלאסית” ו-“קצבים יהודים” היו במכתב.

מקור: www.thecst.org.uk/