LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה תעמולה

בריטניה – תעמולה אנטישמית ב- Manchester

Share
מקור:

בחברה ב-Manchester התקבל מכתב שבו היה מצוטט השיר “Twinkle, twinkle, little star” בשינויים קלים: “נצנץ נצנץ כוכב קטן, אני תוהה מה אתה! לבן מזוהר זרחני, שורף ילדים שם למטה” ובהמשך, בכתב יד: “יקלל האל את היהודים המטונפים, הם הורגים לנו את הנשים והילדים! גונבים לנו את האדמות, מפציצים את הבתים לחתיכות, האל לא יסלח לחלאות הגסטאפו הישראלי” וכן: “לפי דעתם של היהודונים קרב הוגן זה מפציצים סילוניים, מכונות הפצצה על מסוקים, טנקים, טילים מונחי לייזר, רובי AK47 – לישראלים; אבנים, רוגטקות, כמה רקטות מסכנות ואגרופים – לחמס. התוצאה – 1,800 הרוגים פלשתינים, 13 הרוגים ישראלים”.

מקור: www.thecst.org.uk/