LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה תעמולה

בריטניה – תעמולה אנטישמית ב- London

Share
מקור:

בארגון יהודי ב-London התקבל מכתב בכתב יד שנשלח ליהודי החבר בית הלורדים.

במכתב יש ביטויים, כמו: “למה בכל מהלך ההיסטוריה רדפו אתכם? אני תוהה, אולי זה בגלל הדת הגאוותנית והמפלה שלכם? ומה עם רצח העם שבוצע בכם? 6 מיליון – מעניין למה?”

מקור: www.thecst.org.uk/