LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – התנהגות פוגעת ב-London

Share
מקור:

הקורבן, בעל חזות יהודית מובהקת, הלך בקמפוס של האוניברסיטה שבה הוא לומד ב-London, כאשר קבוצת גברים עברה על פניו. אחד מהם, שהיה גלוח ראש, חזר וקרא לעבר הקורבן “רוצח”.

מקור: www.thecst.org.uk/