LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – התנהגות פוגעת ב-London

Share
מקור:

הקורבן, בעל חזות יהודית מובהקת, המתין לתחילת הרצאה, כאשר סטודנט אחר באולם ההרצאות, בעל חזות אוריינטאלית, אשר ישב חמש שורות לפניו, הסתובב וקרא: “שלום תסתום את הפה”.

דבריו נשמעו על ידי כ-30 סטודנטים אחרים שהיו במקום.

הקורבן מעולם לא פגש את התוקף ולא היה לו כל שיג ושיח איתו לפני האירוע.

מקור: www.thecst.org.uk/