LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – התנהגות פוגעת בבית הספר לכלכלה של London

Share
מקור:

הקורבן היא חברה פעילה ב-UJS בסניף שלהם בקמפוס. בעת שישבה במבנה ציבורי, נגשה אליה ואל חברתה אישה ואמרה: “איך אתן יכולות לשבת כאן כשרק עכשיו הרגתם 900 בני אדם”. אותה אישה אמרה גם שאסור לאפשר לקורבן להיות שם או בכל מוסד חינוכי אחר.

מקור: www.thecst.org.uk/