LOADING

Type to search

אירוע אלים אירועים אנטישמיים בריטניה

בריטניה – אירוע אלים ב-London

Share
מקור:

הקורבן, בעל חזות יהודית מובהקת, היה בדרכו מבית הספר לביתו באוטובוס ב- Edgware שב-London, כאשר קבוצה של שישה גברים החלו להעיר הערות אנטישמיות: “הילדים היהודים האלה” ו-“מה זה הריח הזה”, תוך שהם מצביעים וצוחקים. הגברים היו אגרסיביים מאוד ואף התעמתו עם הקורבן יותר מפעם אחת.

שניים מהתוקפים ירדו מהאוטובוס עם הקורבן, החלו לרדוף אחריו ואף זרקו לעברו בקבוק זכוכית.

מקור: www.thecst.org.uk/