LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – התנהגות פוגעת ב-Birmingham

Share
מקור:

שלושה גברים ערבים שוחחו על המצב בעזה מחוץ לספריית האוניברסיטה ב-Birmingham. אחד הם שאל את הקורבן עם היא יהודייה. משענתה בחיוב, הם החלו לצרוח לעברה, קראו לה טרוריסטית, ירקו לעברה ואז התרחקו מהמקום.

מקור: www.thecst.org.uk/