LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – התנהגות פוגעת

Share
מקור:

שוטרים הגיעו לטפל בסכסוך משפחתי בין אם לבתה. הבת תקפה את האם וגרמה נזק לבית ולרכוש. בעוד השוטרים עוצרים את הבת היא אמרה לשוטר “אתה נראה כמו יהודי מזוין, תעזוב אותי”.

מקור: www.thecst.org.uk/