LOADING

Type to search

אירוע אלים אירועים אנטישמיים בריטניה

בריטניה – אירוע אלים ב-Leeds

Share
מקור:

במהלך צעדה למען עזה שהתקיימה במרכז העיר Leeds, הכה גבר מוסלמי בפני הקורבן.

ההתקפה התרחשה מחוץ לחנות של Harvey Nichols, מייד אחרי שהקורבן אמר לאישה מוסלמית שהשתתפה בצעדה: “אינך יודעת את העובדות; אתם מקשים עלינו היהודים מאוד”.

מקור: www.thecst.org.uk/