LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – התנהגות פוגעת ב-Nottingham

Share
מקור:

מכונית חלפה על פני רב שהיה בדרכו לבית הכנסת ב-Nottingham, תוך שהנהג צפר ועשה תנועות מגונות בידיו. הרב לא הכיר את אותו אדם וחש שהדבר נעשה כדי להפחיד אותו, בגלל שהוא בעל חזות יהודית מובהקת.

מקור: www.thecst.org.uk/