LOADING

Type to search

איום אירועים אנטישמיים בריטניה

בריטניה – מכתב איום נשלח אל רב ב- Nottingham

Share
מקור:

מכתב שהכיל איומים ותוקפנות נשלח אל רב ב- Nottingham:

“ממזרים רצחניים שהורגים נשים וילדים, יוחזרו תאי הגזים ואני אשמח למלא אותם בכם, ממזרים. הלוואי שתירקבו בגיהינום. ימיכם ספורים. לשרוף אתכם. לשרוף את כל היהודים למוות”.

מקור: www.thecst.org.uk/