LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – התנהגות פוגענית ב-Manchester

Share
מקור:

הקורבן שיחק כדורסל עם חברים בפארק ב-Manchester, הכדור יצא מתחומי המגרש והם ביקשו מקבוצת נשים לזרוק בחזרה את הכדור. הנשים החלו להתייחס לעובדה שהקורבנות הם יהודים; הקורבן אכן חבש כיפה.

חלק מההערות הפוגעניות שצעקו היו “יהודי מזדיין”.

מקור: www.thecst.org.uk/