LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – תקיפה אנטישמית

Share
מקור:

הקורבן הלכה עם עגלת ילדים ברחוב וחיכתה לעצירת התנועה כשרכב הופיע מפינת הרחוב ואחד מנוסעיו צעק “זוזי מהדרך, זונה יהודיה”.

הנהג שפך לעברה נוזל, שלדעת הקורבן היה מים.

מקור: www.thecst.org.uk/