LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים חילול ליטא

ליטא – אנדרטה לזכר השואה חוללה

Share
מקור:

אלמונים ריססו צלב קרס ואת הסיסמה הנאצית “Juden raus” (“יהודים החוצה”) על לוח המידע המנציח אתר שבו הנאצים רצחו יהודים ליד
Vėžaičiai, ליטא

.

הכניסה לאתר הטבח ב-Vezaityne נמצאת במצב גרוע, מלאה בפסולת אנושית וכתובות אנטישמיות.

מקור:
http://www.ucsj.org/