LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים ברזיל חילול

ברזיל – כתובת נאצה אנטישמית על בית כנסת

Share
מקור:

כתובות נאצה אנטישמיות בשפה הפרסית ובצבע ירוק רוססו על בית הכנסת ב-
Sao Paulo

.

בכתובות נכתב “חרא ושתן”