LOADING

Type to search

מאבק מאבק באנטישמיות רוסיה

רוסיה – הרב הראשי של רוסיה מגנה את האנטישמיות

Share
מקור:

ב-7 בספטמבר, לאחר שהוזמן על ידי הקהילה היהודית של Uzhgorod שבאוקראינה, הרב הראשי של רוסיה, Berel Lazar, לקח חלק בטקס הסרת הלוט מעל לוח זיכרון לקורבנות השואה, אשר הוצב באתר שבו נמצא קבר המונים. הרב הראשי Lazar גינה בהזדמנות זו את ההערות האנטישמיות שהשמיע ראש עיריית Uzhgorod, Sergei Ratushnyak.

השואה איננה רק ארוע טראגי, אלא היא תוצאה ישירה של האידיאולוגיה שרווחה באותה תקופה. אנשים אשר משמיעים היום התבטאויות של שנאת זרים והתבטאויות אנטישמיות נתפסים כתמהונים, ורק מעט אנשים לוקחים אותם ברצינות. אך למעשה, יש לקחת ברצינות כל מילה שהם משמיעים, ואנשים צריכים להגיב בהתאם. לכן היום הזה הוא כל כך חשוב, על מנת שאנשים ילמדו מהם סובלנות וכבוד הדדי, ועל מנת שבליבותיהם של בני הדור הצעיר לא ייזרעו זרעים אשר ינבטו ויהפכו לשנאה“, ציין הרב Lazar. “עצם העובדה, שבמאה העשרים ואחת ראש עיר כלשהו באירופה משמיע הצהרות מסוג זה, היא בלתי מתקבלת על הדעת. אם דבר כזה היה קורה ברוסיה, התגובה לכך מצד הממשלה הפדרלית היתה נוקשה ביותר, והיתה ננקטת בהקדם האפשרי“.

בערב נערכה ארוחת ערב בהשתתפות חברי הקהילה, במבנה שבו שכן בעבר בית הכנסת Choral, וכיום משמש כמקום מושבה של התזמורת הפילהרמונית של Uzhgorod. הרב Lazar הצהיר, בעודו פונה לנוכחים: אני מבין שהקהילה היהודית של Uzhgorod עוברת תקופה קשה ושאתם המומים מהתקרית. דעו לכם שהיהודים ברחבי העולם תומכים בכם בתקופה זו“.

במהלך הערב סיפר הרב הראשי גם שראש העיר הציע להעניק לו מדליה, בתור אורח כבוד של Uzhgorod. עם זאת, הרב Lazar דחה את העיטור, ואמר: “אין זה מתקבל על הדעת לקבל עיטור מידיו של אדם אשר פגע לא רק בי, אלא ביהודים ברחבי העולם. אינני יכול לקבל עיטור מידיו של אדם אשר אינו מכבד אותי. אינני יכול לקבל זאת, עד שאראה שראש העיר מתחרט ושחל שינוי בעמדתו”.

מקור: www.fjc.ru/
 View Larger Map